Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek 6 A w Pruchniku – Galeria pod Gontem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Pruchnika.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie PP.6733.18.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o odwołania przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomosci.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna