Rejestr zmian w biuletynie

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz wraz z załącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94383ce4-653f-42a3-8dbb-1e9f052a122b.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula zameldowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wymeldowanie na wniosek osoby trzeciej art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko - ewidencja ludności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula sprzedaż alkoholu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula rejestr wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe wnioskodawca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula jedyny żywiciel rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna monitoring PUBLICZNY GMINY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata poparcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - usuwanie wyrobów azbestowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - radni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - podatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - geodezja i gospodarka gruntami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - decyzje drogowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane SPROSTOWANIE 2019-OJS219-538349-pl.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna