Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Świebodna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzeplin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbórz Okrągły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbórz Długi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik Górny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik Dolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kramarzówka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jodłówka Parcelacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jodłówka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hawłowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna