Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2019

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany załącznik nr 8 do siwz.xls"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 2.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 3.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany załącznik nr 8 do siwz.xls"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 2.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcie 3.jpg"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34 zał.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 21 września 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 21 września 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 3 września 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 3 września 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 3 września 2015 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 69.2015 zal. 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 3 września 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69.2015 zal. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 30.2015 załacznik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28.2015 Załączniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 16.2015 Załączniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 13.2015 Załączniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 11.2015 zał..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 10.2015 zał.pdf"

31.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 8.2015 załącznik .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 8.2015 załącznik .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 1.2015 zał.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły głosowania imiennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły głosowania imiennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmije obrad Rady
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje obrad Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmije obrad Rady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmije obrad Rady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmije obrad Rady
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Transmije obrad Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jamrozik - Przewodniczący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU - Informacja o udzieleniu zamówienia (POSIŁKI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Marek Drapała - Wiceprzewodniczący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Madejowski - Wiceprzewodniczący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawid Pieszko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Flak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Jedliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Kaszuba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Korzenicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kielar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Kos
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zygmunt Kurasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Potyrała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Pieszko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Stanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Szkoła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna