Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior-Wigor w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utworzenie na terenie Gminy Pruchnik ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i dróg.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Pruchnik na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna