Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
RODO w zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
RODO w zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8. Załącznik nr 8 do siwz KOSZTORYS OFERTOWY DOWYCENY.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7. Załącznik nr 7 do SIWZ-wzór oświ. oprzy dogrupy kapitalowej.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5. Załącznik nr 5 do SIWZ ośw o spełwarunków.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. Załącznik nr 6 do SIWZ osw o nie podlegwykl.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9. Załącznik nr 9 wzór zobowiązania.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4. Załącznik nr 4 do SIWZ-wzór Wykazpodwykonawców.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10. Załącznik nr 10 do SIWZ-Wykaz osób.doc
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Załącznik nr 3 do SIWZ- formularzofertowy.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy.docx
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. załacznik nr 1 wymiar drzwi - cerkiewKramarzówka.pdf
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. załacznik nr 1 przekroje, elewacje,rysunki.pdf
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. załacznik nr 1 przekroje, elewacje, rysunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. załacznik nr 1 wymiar drzwi - cerkiewKramarzówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. Załącznik nr 3 do SIWZ- formularzofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Załącznik nr 4 do SIWZ-wzór Wykazpodwykonawców.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Załącznik nr 5 do SIWZ ośw o spełwarunków.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Załącznik nr 6 do SIWZ osw o nie podlegwykl.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. Załącznik nr 7 do SIWZ-wzór oświ. oprzy dogrupy kapitalowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Załącznik nr 8 do siwz KOSZTORYS OFERTOWY DOWYCENY.xls"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. Załącznik nr 9 wzór zobowiązania.docx"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Załącznik nr 10 do SIWZ-Wykaz osób.doc"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna