Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zasady usytuowania na terenie gminy Pruchnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie dla terenu Gminy Pruchnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie deklaracji o samozobowiązaniu do wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu na okres 5 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa rozsnącego w m. Rzeplin na działce nr 361
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna