Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew rosnących w m Jodłówka na działce nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew rosnących w m Rozbórz Długi na działce nr 897/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie skargi Anny Melcer z dnia 10 lipca 2019 r., na działalność Burmistrza Pruchnika.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Notatka z rozeznania rynku na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna