Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2019

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna