Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna