Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula zameldowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wymeldowanie na wniosek osoby trzeciej art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko - ewidencja ludności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula sprzedaż alkoholu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula rejestr wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe wnioskodawca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula jedyny żywiciel rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna monitoring PUBLICZNY GMINY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata poparcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - usuwanie wyrobów azbestowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - radni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - podatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - geodezja i gospodarka gruntami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - decyzje drogowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane SPROSTOWANIE 2019-OJS219-538349-pl.pdf"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna