Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi – Dostawa i montaż wyposażenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół MKW z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zakupu nieruchomości w Świebodnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna