Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ -umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ -umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz wraz z załącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94383ce4-653f-42a3-8dbb-1e9f052a122b.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula zameldowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wymeldowanie na wniosek osoby trzeciej art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko - ewidencja ludności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula sprzedaż alkoholu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula rejestr wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe wnioskodawca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula jedyny żywiciel rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna monitoring PUBLICZNY GMINY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata poparcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - usuwanie wyrobów azbestowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - radni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - podatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - geodezja i gospodarka gruntami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - decyzje drogowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna