Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2019

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 24 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna