Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POSTĘPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 6 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA OGŁOSZENIA Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA OGŁOSZENIA Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMODYFIKOWANY SIWZ przebudowa dróg gminnych.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIENIONY Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... następna