Rejestr zmian w biuletynie

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej MKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego MKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego (tartacznego) w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego (tartacznego) w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna