Rejestr zmian w biuletynie

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew rosnących w m Jodłówka na działce nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew rosnących w m Rozbórz Długi na działce nr 897/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie skargi Anny Melcer z dnia 10 lipca 2019 r., na działalność Burmistrza Pruchnika.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Notatka z rozeznania rynku na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna