Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2017

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20-10-2017 r. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tablica informacyjna "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tablica informacyjna "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... następna