Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jamrozik - Przewodniczący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WOOŚ.420.15.1.2020.KR.33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WOOŚ.420.15.1.2020.KR.32.pdf"

31.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUCHNIKU - Notatka z rozeznania rynku (posiłki)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na wniosek o udzielenie informacjipublicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna