Rejestr zmian w biuletynie

11.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja RZGWPGWWP w sprawie zatwierdzenia taryf na wode i ścieki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie burmistrza dotyczące nie ogłoszenia konkursu przez WFOŚiGW na usuwanie azbestu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... następna