Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zasady usytuowania na terenie gminy Pruchnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie dla terenu Gminy Pruchnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie deklaracji o samozobowiązaniu do wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu na okres 5 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa rozsnącego w m. Rzeplin na działce nr 361
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... następna